ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő: a TUTI HIFI Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ola út 8., adószám: 13033701-2-20, cégjegyzékszám: 2009065800, Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.tutihifi.hu)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: TUTI HIFI Kft., Kunvári Zsolt adatvédelmi tisztségviselő (8900 Zalaegerszeg, Ola út 8., telefon: 06309742702, email cím: adatvedelem@tutihifi.hu)

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Regisztráció

Az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint a megrendelés teljesítése során feldolgozzuk a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait. Tekintettel arra, hogy a tutihifi.hu webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, e-mailben felhasználónevet és jelszót fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A vevőfiók regisztrációjának befejezéséhez a kapott e-mailben található ?fiók aktiválása? linkre kell kattintani. A fiókjába felhasználóneve és jelszava segítségével tud bejelentkezni. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Vevőfiókját telefonon (06309742702) vagy e-mailben (adatvedelem@tutihifi.hu) tudja megszüntetni. Amennyiben Ön megszünteti fiókját, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megszüntetést követően többé nem fogja tudni használni a vevőfiókját.

b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és tároljuk azokat a jövőbeli megrendeléshez, ügyfélkapcsolat fenntartásához.

Ezen tevékenységek magukban foglalják a megrendelés pontosításához, leegyeztetéséhez szükséges adatok mobiltelefonon és e-mail címen megadott elérhetőségeiket. Piackutatást, közvélemény-kutatást, ügyfélelemzést, ügyfélszegmentálást, ügyfélviselkedést cégünk nem végez, ezen adatokat nem használja fel, azt tovább nem adja semmi esetben.

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából nem használjuk.

c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A TUTI HIFI Kft. az Ön által megadott adatokat szerződött tárhely szolgáltatónak: a Maxer Hosting Kft-nek (9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3., Tel.: +3612579913) továbbítja, tekintettel arra, hogy itt üzemel a TUTI HIFI Kft. webáruháza. A fenti a) és b) pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján. Ilyen adatfeldolgozó például az online rendelési felületet fejlesztője és üzemben tartója, beleértve a szerződött futárszolgálatot is.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk, címadatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbítjuk annak érdekében, hogy megbízásunkból ki tudják szállítani az Ön által megrendelt árucikkeket. Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő.

Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt a törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk, ezáltal rendelését teljesíthessük:

Számlázási adatok: név (cégnév), irányítószám, helység, utca, házszám.

Szállítási adatok: név (cégnév), irányítószám, helység, utca, házszám.

Felhasználónév és a hozzá kapcsolódó jelszó megadása, továbbá e-mail cím és magyarországi telefonszám megadása szükséges.

A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes.

Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól azok, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

e) Sütik és nyomon követés

A tutihifi.hu sütiket és nyomon követést nem használ a weboldalon, így az oldal használatához ehhez nem kell hozzájárulni.

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ?Google?) által biztosított szolgáltatást használjuk. A Google AdWords a tutihifi.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Ön egy Google hirdetésre kattintva lép be a honlapunkra, a Google Adwords egy sütit (?konverziós süti?) helyez el az Ön által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit személyazonosításra nem használjuk. Ameddig a süti érvényben van, amikor Ön bizonyos oldalakat felkeres, mi és a Google látjuk, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, amely átirányította a felhasználót a saját oldalunkra. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre, és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével.

f) Jogorvoslat

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

? Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

? Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

? Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

? Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

? Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

? Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

? Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

? Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu